vertifin-logo-pozitiv

OSEBNE FINANCE

OSEBNE FINANCE

OSEBNE FINANCE

 • Pregled premoženja
 • Ocena finančnega stanja
 • Optimizacija denarnih tokov (prihodki / odhodki)
 •  Varčevalni načrt
Družinske finance

DRUŽINSKE FINANCE

 • Pregled družinskega premoženja
 • Ocena družinskega finančnega stanja
 • Optimizacija družinskih denarnih tokov (prihodki / odhodki)
 • Varčevalne sheme
 • Varčevanje za otroke (osamosvojitev, študij …)
VZAJEMNI SKLADI

VARČEVANJE V VZAJEMNIH SKLADIH

 • Priprava varčevalnega načrta glede na vaše preference
 • Izbor optimalne strukture portfelja vzajemnih skladov
 • Spremljanje in upravljanje investicij 
Vlaganje v delnice

VLAGANJE V VREDNOSTNE PAPIRJE

 • Odpiranje trgovalnega računa*
 • Upravljanje portfelja*
 • Izobraževanje o vlaganju v:
  • delnice
  • obveznice
  • opcije
  • ETF
  • prodaje na kratko (shortanje)
 • Izobraževanje o borzni analitiki (temeljna analiza, tehnična analiza …)
* Storitev borzne hiše
×
×

Cart